مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR):

قوانین شرکت EDEC، موجبات این امر را فراهم میکند که مسئولیت اجتماعی در شرکت را به عنوان یک ارزش در کسب و کار داشته باشد. همچنین موظف می داند که این قانون در کلیه ی شعب و توسط تمامی کارمندان شناخته شده و اجرا شود.

کیفیت در سرویس دهی:

یکی از مسولیتهای مهم شرکت، داشتن خدمات در بهترین سطح کیفی و حفظ این امر در طول دوران فعالیت خود است. بایستی اطمینان حاصل شود که تمامی مشتریان از بهترین خدمات در سراسر سازمان برخوردار می شوند. هدف ما داشتن رضایتمندی مشتریانمان به بهترین نحو است.

 

قانون HSE:

هر شرکتی موظف به اجرای قانون سلامتی، امنیت و محیط زیست است، شرکت بین المللی تیرتاش راه نیز با دارا بودن مجوز HSE ، فعالیتهای خود را با در نظر گرفتن این قانون مدیریت می کند. همانطور که ذکر شد این قانون مورد توجه شرکت و تمامی کارمندان آن قرار دارد.

ایجاد محیط کار سالم و بی خطر برای کارمنددان

ایجاد محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی

ارائه ی محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی ودوستدار محیط زیست

مدیریت زباله های آلوده

مسئولیت اخلاقی:

مهمترین قانون در دنیای تجارت پایبند بودن به اصول اخلاقی است. قوانین وضع شده در خصوص اخلاق در تجارت بایستی به دقت ثبت شده و از فراگیر بودن آن در کل سازمان و بین تمامی کارمندان اطمینان حاصل شود.

شرکت کننده ی تجهیزات حفاری و انرژی (EDEC) می تواند به مشتریان خود اطمینان دهد که مبنای فعالیتهای خود را بر پایه ی اخلاق بنیان نهادند و اخلاق در تجارت یکی از مهمترین دغدغه های شرکت به شمار می رود. با به کار گیری این قوانین امید به آن است که بستری امن برای فعالیتهای تجاری تاسیسات و تجهیزات حفاری و انرژی به و جود آید.

این شرکت با دوری از مجادلات تجاری وصنفی تلاش در اتحاد بین شرکتهای با زمینه ی کاری مشترک را دارد، تا بتوان بستری امن برای رشد این گونه فعالیتها در کنار اتحاد به دست اورد.