دیدگاه و وظایف شرکت

 

ایجاد بستری امن و مطمئن برای شرکتهایی با هدف حفاری و تولید انرژی از اهداف این سازمان است.

علاوه بر این از جمله دیدگاه ها و اهداف این سازمان می توان موارد زیر را بر شمرد:

 • جلب رضایت و اعتماد مشتریان در کلیه ی زمینه هایvision_about
 • ارائه ی بهترین خدمات در کلیه ی زیر شاخه ها
 • ارائه ی به موقع تجهیزات
 • رعایت کلیه ی استانداردهای بین المللی
 • همکاری با شرکت های خارجی و داخلی جهت ارتقا و بهبود کیفیت محصولات
 • تلاش برای قرارگیری در رتبه ی اول ارائه دهنده ی خدمات برای تجهیزات حفاری و انرژی
 • شناسایی فرصتها و ارائه ی خدمات در جهت تسریع و انجام پروژه ها به بهترین نحو
 • زمانبندی دقیق برای اجرای هر پروژه
 • انجام پروژه ها و تحویل آنها بر اساس زمانبندی
 • مشاوره در جهت شناسایی بهتر نیاز مشتریان و تامین آنها و همچنین مشاوره در صورت تمایل مشتری برای رهنمایی های اضافه
 • شرح نوع فعالیت، نوع تجهیزات و چگونگی کارکرد برای مشتریان
 • ایجاد محیطی سالم برای زندگی بهتر با تامین وسابل و تجهیزات حفاری دوستدار محیط زیست
 • به کارگیری کارکنان و پرسنل متخصص
 • ایجاد بستری برای رشد مدیران، کارکنان و پرسنل
 • به کارگیری مدیران مجرب و متخصص در هر زمینه و همچنین برای اجرای پروژه های مربوطه